Sažeci najnovijih izvještaja o vodama radi pregleda trenutnog stanja voda i budućih izazova

Slično kao i pitanje o padajućem drvetu u šumi, postoje li i danas problemi u svijetu ako ljudi nikad ne čuju za njih?

Pa, očigledno jesu, nema tu argumenta. Međutim, hoće li se ikada išta poduzeti za te probleme ako nitko ne čuje za njih?

Nije vrlo vjerojatno!

U neka mjesta na svijetu možda je teško povjerovati, ali voda je problem. Ne, s vodom kao tvarom ništa nije pogrešno. To bi bilo puno veće pitanje jer je voda bitna za život na Zemlji. Ne, problem s vodom je taj što ga nema dovoljno ili je onečišćen bilo zbog prirodnih pojava ili zbog ljudskog nemara. Međutim, u nekim mjestima širom svijeta s obilnim izvorima slatke vode ljudi uzimaju čistu vodu zdravo za gotovo. Pitanja nestašice vode vidljiva su u nekim područjima u SAD-u i širom svijeta.

Rasvjetljavanje ovih pitanja je široko dostupno objavljeno izvješće o vodama. Postoje vladine i nevladine agencije širom svijeta koje proučavaju probleme povezane s vodom. Ova pitanja uključuju dostupnost vode i kvalitetu vode, demografiju i ekonomiju te novu tehnologiju pročišćavanja. Te agencije, uzimaju sve te informacije i pišu o i raspravljaju o izazovima povezanim s vodom u godišnjim izvještajima o vodama. Ova izvješća nije uvijek lako pronaći ako ne znate gdje potražiti, ali dostupna su.

Ova izvješća o procjeni imaju za cilj širenje riječi o stanju vode u svim dijelovima svijeta i kako ona utječe na ljude. Uz to, oni također govore o onome što neki gradovi, zajednice i organizacije rade u borbi protiv oskudice vode. Ova izvješća također raspravljaju o zagađenju vode i kako gradovi, zajednice i tvrtke mogu pronaći vlastiti način na koji mogu odgovorno koristiti vodu.

Godišnja izvješća nastoje informirati ljude širom svijeta o tome kako njihove zajednice mogu na održiv način koristiti svoje vodene resurse kako bi osigurale sigurnije i čistije okruženje za budućnost.

Ključna pitanja o kojima se raspravlja u vodnim izvještajima:

  • Održivo pročišćavanje otpadnih voda

    • Odgovor na nestašicu vode i onečišćenje vode. Način postupanja s otpadnim vodama prije, za vrijeme i nakon obrade, tako da ih ljudi mogu dekontaminirati, ponovno upotrijebiti i reciklirati kako bi se spriječilo prekomjerno korištenje i onečišćenje prirodnih resursa slatke vode.

  • Zagađenje vode

    • Jedan od razloga za pročišćavanje vode. Površinski izvori vode mogu se zaprljati čvrstim otpadom poput smeća. Voda također može biti kontaminirana patogenima, mineralima ili kemikalijama organske ili anorganske prirode. Onečišćujuće tvari u vodenim putovima mogu naštetiti ljudskom zdravlju, kao i vodenim i morskim ekosustavima.

  • Nestašica vode

    • Obrazloženje za održivo pročišćavanje vode. Kada potražnja za vodom nije moguća ili iz fizičkih ili ekonomskih razloga. Fizička oskudica u vodi je nedostatak dovoljnih izvora vode u blizini stanovništva. Ekonomski nedostatak vode je nedostatak odgovarajućeg upravljanja okolnim izvorima vode, tako da stanovništvu nije osiguran dovoljan pristup.

Kratki opisi izvještaja o vodama (s vezama)

Izvještaj o svjetskom razvoju vode Ujedinjenih naroda 2018

2018 WWDR tematizira se oko prednosti primjene rješenja temeljenih na prirodi (NBS). Ova rješenja koriste načine na koje naše okruženje prirodno regulira elemente vodenog ciklusa. Rješenje koje se temelji na prirodi može uključivati ​​spektar rješenja u vezi sanacije i očuvanja okoliša. Uz to, može uključivati ​​umjetne ekosustave koji bi koristili procese prirodnog okoliša, a sve primjenjuju u mikro- ili makro-skali. Tri poglavlja opisuju mogućnosti rješenja temeljenih na prirodi u pogledu povećanja dostupnosti vode, poboljšanja kvalitete vode i smanjenja rizika na vodi. Četvrto poglavlje ovog izvještaja daje primjere i uvida u implementaciju rješenja temeljenih na prirodi u različitim regijama svijeta. Preostala dva poglavlja procjenjuju kako se NBS-u može omogućiti daljnje djelovanje i potencijal za obradu vode i održivi razvoj.

Da biste pročitali ovo izvješće, kliknite ovdje:

http://www.unwater.org/publication_categories/world-water-development-report/

Europske vode - Procjena stanja i pritisaka 2018

U ovom izvješću organizacija EEA detaljno opisuje trenutno stanje površinskih i podzemnih voda Europe. Kaže se da je podzemna voda u najboljem stanju, s 74% tih resursa u dobrom kemijskom obliku i 89% u dobrom kvantitativnom stanju. Površinske vode su u siromašnijem stanju s 40% u dobrom ekološkom stanju, a 38% u dobrom kemijskom stanju. Najčešći problem s površinskim vodama u zemljama EU bio je razina žive. Bez razmatranja žive. 97% površinske vode bilo bi u prilično dobrom kemijskom statusu. Najznačajniji pritisci na površinske vode su hidromorfološki tlakovi (40%), difuzni izvori - naime poljoprivreda (38%), atmosfersko taloženje - naime živa (38%), točkasti izvori (18%) i zahvatanje vode (7%). Države članice su poduzele određene napore koji su imali neposredni učinak ili na poboljšanje kvalitete vode ili na smanjenje hidromorfološkog tlaka. Međutim, napori će trebati biti u tijeku.

Da biste pročitali ovo izvješće, kliknite ovdje:

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water

IWA izvješće o otpadnim vodama 2018: Prilika za ponovnu upotrebu

Ovo izvješće procjenjuje napore osam gradova u različitim dijelovima svijeta koji rade na postizanju različitih ciljeva održivog razvoja (SDG). Aqaba, Jordan, proveo je politiku nultog pražnjenja koja je AWC-u ostvarila prihod od 4 milijuna USD. Ponovno korištena voda sada pokriva 30% potrebe Jordana za vodom. Bangkok je usredotočen na upravljanje i ponovno korištenje mulja iz svojih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ova praksa rezultirala je s više postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi se udovoljilo rastućoj potražnji za gnojivom proizvedenim iz mulja otpadnih voda. Ove čvrste tvari sada su prenamijenjene kako bi stvorile nova tržišta i stvorile prihod za mnoga poduzeća. Manila na Filipinima suzbija zagađenje (putem pristupa onečišćivač plaća), uključujući i na glavnim plovnim putovima poput zaljeva Manila. Šire svoju kanalizacijsku mrežu koja smanjuje opterećenja onečišćujućim tvarima. Filipinska vlada također potiče tvrtke na primjenu decentraliziranih sustava za pročišćavanje otpadnih voda.

Da biste pročitali ostale gradove u ovom izvješću, kliknite ovdje:

http://www.iwa-network.org/wp-content/uploads/2018/02/OFID-Wastewater-report-2018.pdf

2018 Voda u svijetu (svezak 9)

Trenutačni volumen od Voda svijeta sadrži 7 poglavlja i 3 sažetka. Ova poglavlja raspravljaju i analiziraju mandat izvršnog direktora UN-ovog Globalnog dogovora, korporativno upravljanje vodom i ljudska prava na vodu. Dodatna poglavlja uključuju ažuriranje trendova korištenja vode u Sjedinjenim Državama, vodeni trag energetskog sustava Kalifornije od 1990.-2012. Ostale teme u ovom izvješću uključuju utjecaj petogodišnje suše u Kaliforniji koja je započela 2012. godine. Teorija i praksa trgovanja vodom, slučaj iz Kalifornije o troškovima opskrbe vodom i mogućnostima učinkovitosti također su razmatrani u ovom izvještaju. Na kraju, sažetci opisuju sastanak u Vatikanu o ljudskom pravu na vodu, raspravu o pristupu vodi putem javnih fontana i ažuriranje o tome kako voda može uzrokovati zone sukoba.

Da biste pročitali ovo izvješće, kliknite ovdje:

https://www.worldwater.org/

Ponovna upotreba vode: transformiranje vode, održavanje naše budućnosti

Ovaj jednostavan dokument na dvije stranice govori o ključnim točkama ponovne upotrebe vode i njenim prednostima zajednicama širom Sjedinjenih Država. Prva stranica opisuje što je ponovna uporaba vode i zašto u nju treba ulagati. Dok druga stranica daje 2 primjera iz različitih država i kako provode strategiju ponovne upotrebe vode. U Hilton Headu, Južna Karolina - popularnom golf odredištu - reciklirana voda navodnjava 10 golf igrališta, održavajući rekreativni turizam 11 milijuna dolara. Tampa Electric na Floridi koristi recikliranu vodu za hlađenje elektrane koja napaja 600 domova. Nevada će poslati recikliranu vodu cjevovodom od 100,000 milja kako bi osigurala 13 milijuna galona godišnje tvrtkama poput Tesle, Googlea i Switch-a.

Da biste pročitali ovo izvješće, kliknite ovdje:

https://watereuse.org/wp-content/uploads/2018/04/Water-Reuse-Transforming-Water-Sustaining-Our-Future.pdf

Sigurnost vode, održivost i otpornost (WWC strategija 2019-2021)

Ova publikacija predstavlja strategiju Svjetskog vijeća za vode za suočavanje s pitanjima poput nedostatka vode i klimatskih promjena. Ovo izvješće također raspravlja o pitanjima koja se odnose na otporne zajednice i ljudska naselja, financiranje vode i upravljanje vodnim resursima. Te se strategije provode na trogodišnjoj osnovi između Svjetskih vodenih foruma. Strategije o kojima se raspravljalo uključuju kontaktiranje ključnih političkih osoba za podršku. Dodatne strategije uključuju, jačanje komunikacije radi povećanja svijesti i vrednovanje inicijativa koje je predložila raznolika skupina članova Svjetskog vijeća za vode.

Da biste pročitali ovo izvješće, kliknite ovdje:

http://www.worldwatercouncil.org/sites/default/files/2018-12/WWC-Strategy_2019-21_WEB.pdf

Ova izvješća o vodama koje su sastavile različite vladine i nevladine organizacije širom svijeta naglašavaju ključna vodna pitanja. Ta pitanja uključuju održivo pročišćavanje otpadnih voda, zagađenje vode i nedostatak vode.

Genesis Water Technologies usredotočio se na ta posebna pitanja, koristeći inovacije i suradnju kako bi pružio održiva rješenja za liječenje obaju voda za piće i otpadne vode. Naši stručnjaci za pročišćavanje vode usredotočeni su na suradnju s općinama i industrijom kako bi riješili probleme pročišćavanja vode i otpadnih voda kako bi se na najodrživiji način borili protiv nestašice vode.

Je li vaša općina ili industrija koja se bavi gore spomenutim problemima? Vodene tehnologije Genesis mogu vam pomoći. Nazovite nas na 1-877-267-3699 ili pošaljite nam e-mail na customersupport@genesiswatertech.com za besplatno početno savjetovanje kako bismo razgovarali o svojim problemima i ciljevima.